Ha, net als altijd: €5 inleg - graag overmaken naar Hr E M van Leeuwen met als rekeningnummer NL22 INGB 0007 8269 42. Overhandigen mag natuurlijk ook.

De pot wordt op een hoop gegooid en vervolgens als volgt verdeeld:

  1. Eerste plaats: 30% van de pot
  2. Tweede plaats: 25% van de pot
  3. Derde plaats: 20% van de pot
  • Rode lantaarndrager: je inleg terug

Zoals altijd zullen we nog wat mooie prijzen tussendoor weggeven. Dat blijft altijd een verrassing.